Leta i den här bloggen

onsdag 2 maj 2012

Post-it utvärdering...


I år valde vi att inte dela ut en utvärderingsblankett på Nätverksträffen. Istället finns vår Facebook
https://www.facebook.com/groups/270755646366/ och bloggen som två möjliga platser att ge oss respons, konstruktiv kritik och föra debatt och dialog. Vill vara mer anonym går det bra att maila mig Fredric Gunve. E-mail hittar ni på www.hdk.gu.se under personal/lärare.
Under kvällen fanns det post-it lappar att skriva ner kommentarer och tankar på. En utvärderingsmetod vi kommer att utveckla och arbeta mer med. Här kommer några kommentarer som vi samlade in gällande ordet flum och dess användning i skoldiskussioner:

Är det inte bättre att ignorera ? Använda sina egna ord el. Begrepp istället för att försöka definiera andras pålagda begrepp?”

Om flum är det som anses för svårt att för krångligt/jobbigt att sätta sig in i.”

Kan det ligga på oss 'flummiga' att få dem som benämner flummet att få dem att förstå att det inte är flum?”

Kanske bör vi bli bättre på att sprida (och skapa) begrepp eller ta över existerande begrepp som ex. Entreprenöriellt lärande (som nämns som en viktig del i den nya skolordningen) & göra dem till våra. För vem vet egentligen vad entreprenöriellt lärande innebär?”
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar